Hasicí přístroje

Práškové

Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.
Hasicí přístroj práškový - 1 kg

Obsah hasiva 1kg. Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C.Využití především pro domácnosti a automobily. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

1P KT 01.11/EN3
1P MFZL - 1E
Hasicí přístroj práškový - 2 kg

Obsah hasiva 2kg. Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C.Využití především pro domácnosti a automobily. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

2P KT 02.52/EN3
2P MFZL - 2E
Hasicí přístroj práškový - 4 kg

Obsah hasiva 4kg. Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C. Využití především pro domácnosti, chaty, garáže ,prostory bez zvýšeného požárního rizika atd. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

4P KT 04.07/EN3
Hasicí přístroj práškový - 6 kg

Obsah hasiva 6kg. Hasicí přístroj vhodný pro požáry A/B/C. Jde o nejpoužívanější hasicí přístroj na trhu. Využití například v průmyslu, domácnostech, drobných provozovnách, garážích, obchodech, skladech, hotelích, školách atd. Splňuje vyhlášku 23/2008 Sb. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

6P KT 06.58/EN3
6P KT p 06.58/EN3
Hasicí přístroj práškový - 9 kg

Obsah hasiva 9kg (vetší množství hasiva). Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C. Využití především pro haly, dílny, sklady, provozy se zvýšeným požárním rizikem atd. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V

9P KT 09.14/EN3